Tájékoztatás AFE szerviz folyamatokban történt változásról

Tájékoztatjuk, hogy a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft. a Felügyeleti szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit 2024.02.08. hatálybalépéssel módosítja. A módosítás fontosabb elemei az alábbiak:

  • Amennyiben az AFE működésével kapcsolatban hibát észlel, hibabejelentés leadása szükséges FSZKR-en keresztül. Amennyiben a meghibásodás távolról nem elhárítható és a kiszállás során megállapítást nyer, hogy az AFE helyszínen nem javítható abban az esetben az AFE szervizbe küldése szükséges. A meghibásodott AFE-t a felügyeleti szolgáltató szereli ki és szállítja el javítás céljából. Az AFE szervizben felmerülő feladatoknak megfelelően az alábbi új díjak kerülnek bevezetésre a kellékszavatossági igény érvényesítésére nyitva álló határidőn túl meghibásodott AFE egységekre vonatkozóan:
    • a javításhoz szükséges bevizsgálás költsége: 8000 Ft + áfa/AFE
    • kis javítás (elemcsere, tamper blokkolt feloldás): 15.000 Ft + áfa/AFE
    • nagy javítás (komplex javítás): 35.000 Ft +áfa/AFE

A bevizsgálás díja minden hibabejelentés útján beküldött AFE egység esetén felszámításra kerül, a kis vagy nagy javítás pedig csak az ajánlat elfogadását követően kezdődik meg.

A kellékszavatossági igény érvényesítésére nyitva álló határidőn belül jelentkező meghibásodás esetén, a javítási, valamint a bevizsgálási költségek nem terhelik az Üzemeltetőt.

  • Amennyiben az Üzemeltető selejtezni (tehát forgalomból végleg kivonni) kívánja az AFE egységét, az igényét közvetlenül FSZKR-ben szükséges leadnia. A NAV részére történő bejelentési folyamatban nincs változás.
  • Amennyiben az Üzemeltető a telepítési igénybejelentéstől számított 30 napon belül nem készíti fel az automatát az AFE egység telepítésére, az eredeti telepítési igényt a felügyeleti szolgáltató visszavonja és új igény leadása szükséges az Üzemeltető által.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti időpont előtt meghibásodás miatt szervizbe küldött AFE egységek esetében nem történik bevizsgálási és javítási szolgáltatásra vonatkozó számlázás.

Budapest, 2024.02.05.

DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft.