Gyakran ismételt kérdések

I. Üvegkapu

I/1. Általános kérdések

A 707/2021. (XII.15.) Korm.rendelet 5. §-a szerint a 4. § (2) bekezdésében szerinti eszközök kiépítéséért és üzemeltetéséért felel, ez alapján a Fővállalkozó biztosítja az eszközöket, és biztosítja ezen eszközhöz a felügyeleti egység Üvegkapu üzemeltető általi telepítését.

A HFE (Helyszíni Felügyeleti Rendszer) teremti meg a kapcsolatot az Üvegkapu Központi rendszerrel és a Beléptető rendszerrel, valamint a forgóvillákkal. A HFE-t a DATRAK Kft. biztosítja, szolgáltatási szerződés megkötését követően, bérleti díj ellenében.

A kormányrendelet alapján az Üvegkapu használatára Társaságunk az építkezés Fővállalkozójával köt szolgáltatási keretszerződést. Az Üvegkapu rendszeréhez a Fővállalkozók (vagy meghatalmazottjuk) által elvégzendő csatlakozáshoz szükséges műszaki információk a https://www.datrak.hu/uvegkapu/ vagy a http://uvegkapu.gov.hu/ weboldalon megtalálhatók.

A Demo/tesztkörnyezet (bevizsgálást is támogató) kialakítása folyamatban van, ahol lehetőség nyílik tesztek elvégzésére.

Az Üvegkapu rendszer használatát e-learning, valamint az ügyfélszolgálat útján fogjuk majd támogatni. Az e-learning a későbbiek során az uvegkapu.gov.hu oldalon lesz elérhető.

Az E-Építési napló megnyitásakor a fővállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy Üvegkapu köteles-e a tevékenysége, vagy nem. Amennyiben igen, szükséges megadni a kapcsolattartó elérhetőségét, annak érdekében, hogy az Üvegkapu rendszer tájékoztató levelet küldjön a részére, hogy további teendői vannak az Üvegkapu rendszereben. Az EÉN továbbítja az építési napló adatait az Üvegkapu felé. Az Üvegkapu rendszere folyamatosan rögzíti a be- és kilépési adatokat, továbbítja azokat a NAV, valamint a Pseudonym adatbázis irányába, amelyek az arra jogosult Hatósági ellenőrzéseket végző szervezetek számára elérhetőek. Az Üvegkapu rendszer napi statisztikai jelentést küld az EÉN megfelelő adatbázisába.

A keretszerződést és az egyedi szerződést a DATRAK Kft.-vel kell megkötniük. Keretszerződést lehet kötni függetlenül attól, hogy van-e Üvegkapu köteles munkájuk. Konkrét munka esetében egyedi szerződést szükséges kötni az igényelt HFE-k pontos darabszámáról, pontos helyéről.

II. Felügyeleti Szolgáltatás

II/1. Általános kérdések

Az automatába szerelt azon önállóan elkülöníthető zárt, elektronikus adattároló és adatkommunikációs egység, mely az adózás rendjéről szóló törvényben (a továbbiakban: Art.) és az e rendeletben foglalt előírások szerint meghatározott adattartalmú elektronikus nyilvántartásokat tartalmazza, továbbá a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerének részeként biztosítja és ellátja az automata és a NAV közötti titkosított adatkommunikációt.

Minden olyan esetben szükséges az AFE beszerelése, ahol az értékesítés közvetlenül az automatán keresztül történik.

Az automaták egyedi, NAV által létrehozott egyedi regisztrációs száma. Minden esetben az U kezdőbetűt 8 számkarakter követi.

FSZKR (Felügyeleti Szolgáltató Kezelő Rendszer): legfőbb ügyfélszolgálati rendszerünk, mely az automata adatok nyilvántartására szolgál. Itt regisztrálhatják automatáikat, nyújthatják be felügyeleti szolgáltatással kapcsolatos igényeiket (pl.: tartalék AFE vásárlási igény, telepítési igény, számlareklamáció, hibabejelentés), valamint jelezhetik a szerződéses adataikban, illetve automatáikban bekövetkezett változásokat.

Felügyeleti Szolgáltató Rendszer (Telemetria Rendszer): itt tudják nyomon követni és letölteni a bevételi adatokat a könyvelés és bevallás részére, továbbá hiba esetén itt jelez az automata.

II/2. Számlázással kapcsolatos kérdések

A számlát kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

Kérjük, a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel:

– a számlán szereplő üzemeltető vevőkódját (A számla fejlécében az adószám feletti sorban található 8 számjegyből álló azonosító)

– a befizetéssel érintett számlaszámot vagy számlaszámokat (számlaszámot a bal felső sarokban találja.

Jelenleg nem lehetséges a részletfizetés, a havi díjakat rendszeresen, egyösszegben szükséges átutalni.

Amennyiben az Üzemeltető papír alapú számlát igényel, abban az esetben a felügyeleti szolgáltató a kiállítás, postai feladás és kézbesítés díjáért 1.100 Ft + áfa összeget számít fel és számláz ki az Üzemeltető részére minden számla után. Alapértelmezetten az e-számla ingyenes minden Üzemeltető részére.

A felügyeleti szolgáltatás szerződési feltételei szerint törthavi díj nincs. Amennyiben a felügyeleti szolgáltatást a hónap legalább 1 napján igénybe vették, a havidíjat az egész hónapra meg kell fizetni. A fent jelezett esetben Önnek a teljes havi díjat számlázzuk ki.

Az automata szüneteltetését a NAV-nál szükséges bejelenteni, de ezzel egyidejűleg a felügyeleti szolgáltató FSZKR rendszerében is igényelni kell az AFE egység szüneteltetését. Az automata szüneteltetésétől függetlenül ugyanis az AFE egység aktív állapotban marad, és a rendszer automatikusan számlázza a havidíjat az üzemeltető részére. Mivel a szüneteltetéshez az AFE áram alá helyezése szükséges ezért kérjük, hogy az automatát az igénylezárásáig tartsa bekapcsolt állapotban. Amennyiben nem kívánja a későbbiekben használni vagy értékesíteni, úgy AFEUZ adatlap benyújtásával tudja leselejtezni azt.

Kérjük ezirányú igényét FSZKR-ben a „Szerződéses ügyek” igénybejelentő kitöltésével tegye meg, a fenti kérdést illetően az „általános szerződéses kérdések” típust jelölje meg.

Számlázással kapcsolatos reklamációt FSZKR-ben számlareklamációs igény benyújtásával tehet.

II/3. Rendszerekkel kapcsolatos, illetve technikai jellegű kérdések

Az automataberendezés AFE-val való ellátásának műszaki feltétele, hogy az automataberendezés, illetve a kapcsolni kívánt perifériák a 3 piaci standardnak tekinthető kommunikációs protokollok (BDV, MDB, EXE) legalább egyikét a szabványos protokoll leírásnak megfelelően, teljes parancskészlettel alkalmazzák. Az Üzemeltetőnek az az automata adatait a FSZKR-ben szükséges rögzítenie, illetve hiánytalan információt kell biztosítani az automatavezérlő és perifériák műszaki paramétereit illetően. Az automatavezérlő egység és a fizetési perifériák esetlegesen szükséges programozása az üzemeltető felelőssége.

Amennyiben nem tud belépni az FSZKR-OTÜR vagy a Telemetria rendszerbe vagy elfelejtette a jelszavát, igényelhet új jelszót a „jelszó visszaállítás?” gomb megnyomásával, az alábbi linken: telemetria.datrak.hu. Az új jelszót e-mail-ben kapja meg, a levél beérkezését követően 2-5 percen belül ismételten megpróbálhatja a bejelentkezést az új jelszóval az FSZKR-be. Amennyiben a jelszóváltoztatás nem oldotta meg a belépési problémát, kérjük, jelezze azt az info@datrak.hu e-mail címre küldött üzenetével.

A hiánytalanul kitöltött elfogadó nyilatkozat leadását és az új automata FSZKR-ben történő teljeskörű regisztrációját, valamint AFEKOD rögzítését követő 1-2 héten belül végezzük el az átszemélyesítést, amennyiben az AFE elérhető (elektromos hálózathoz csatlakoztatva van).

A felügyeleti szolgáltatás felfüggesztéséhez az érintett AFE szüneteltetését az FSZKR-OTÜR felületen az „Automata Lista” menüpontban szükséges kezdeményezni. Felhívjuk szíves figyelmét, az ÁSZF 7.6. pontja alapján, amennyiben a felügyeleti szolgáltatást a tárgyhónap legalább 1 napján igénybe vették, úgy az adott havi díjat kiszámlázzuk az üzemeltető részére, törthavi számlázásra nincs lehetőség. A szüneteltetés műszaki feltétele, hogy a folyamat indításakor az érintett automataberendezés az elektromos hálózathoz csatlakoztatva legyen.

Amennyiben szeretné az automatát a szüneteltetésből visszakapcsolni, azt az FSZKR-OTÜR felületen az „Automata Lista” menüpontban kezdeményezheti. A visszakapcsolás műszaki feltétele, hogy a visszakapcsolás bejelentésekor az érintett automataberendezés az elektromos hálózathoz csatlakoztatva legyen. Az elektromos hálózathoz történő csatlakozást a visszakapcsolásra vonatkozó írásbeli bejelentéstől számítottan biztosítania kell.

Amennyiben az AFE meghibásodott, kérjük, jelentsék be azt az FSZKR-ben található hibabejelentő segítségével. Munkatársaink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.

A felügyeleti szolgáltató a hiba elhárítását legkésőbb a bejelentés napját követő 3. munkanap végéig megkezdi.

FSZKR-ben az automata előzetes regisztrációját követően, tudja menteni piszkozatba a berendezést és a megadott adatok alapján letöltheti az AVTOMATA ÁNYK nyomtatvány benyújtásához szükséges fájlt. Az AFEUZ és AFEKOD nyomtatványesetén a felügyeleti szolgáltató nem tud segíteni. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a NAV ügyfélszolgálatával.

Igen, az AFE átszerelhető egyik gépből a másikba, és amennyiben saját telepítővel rendelkezik az Üzemeltető, ő maga is végezheti az átszerelést. A felügyeleti szolgáltató által beszerelt AFE-k esetén az átszerelés egy plombabontási majd egy beszerelési igény benyújtásával indítható az FSZKR-ben. Amennyiben a leszerelt automatánál az értékesítését véglegesen megszünteti, azt szükséges a NAV felé is jeleznie az AVTOMATA nyomtatvány kitöltésével, majd ezen adatlapokat szükséges megküldenie részünkre, írásos felmondásához csatolva, tértivevényes levélben a felügyeleti szolgáltató 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti címünkre.

A szerelő arra a telephelyre (címre) érkezik, melyet az üzemeltető az automata regisztrációja során megadott. Fontos, hogy az AFE üzembehelyezése kizárólag áram alatt lévő automataberendezésbe lehetséges. Amennyiben az automata üzemeltetési helyére kizárólag engedéllyel vagy egyéb egyeztetést/oktatást követően lehet belépni, vagy bármely más okból korlátozott (pl.: járványügyi intézkedés), kérjük, a az okot FSZKR-es regisztráció során az automata adatoknál mindenképpen tüntesse fel a korlátozott hozzáférésre vonatkozó cellában. Kérjük, ilyen esetben a bejáratnál található portán várják telepítőnket.

A beszerelési napokon 8 és 16 óra között biztosítani kell az automataberendezéshez történő eljutást és az ahhoz való hozzáférést egy illetékes személy jelenlétével. Az üzemeltetőnek együtt kell működnie az automata konfigurálásában és tesztelésében, valamint biztosítania kell a fizetési perifériák teszteléséhez szükséges eszközöket (pl.: bankjegyek, érmék, bankkártya, kulcs, zseton).

Amennyiben az üzemeltető nem biztosítja egy személy jelenlétét, valamint az automataberendezéshez történő akadálytalan eljutást és az AFE beszerelés lehetőségét, a felügyeleti szolgáltató vagy a nevében eljáró szervezet, vagy személy legfeljebb fél órát várakozik az automataberendezés üzemeltetési helyén (a címhelyen). Ennek eredménytelen eltelte esetén FSZKR-ben rögzíti a telepítő a sikertelen beszerelést és kiszámlázzuk a 12.000 Ft-os kiszállási díjat (több automata esetén mindegyik automatára vonatkozóan).

Amennyiben a szolgáltatás nyújtását nem érintő üzemzavar keletkezik, a felügyeleti szolgáltató jogosult a havidíjat AFE-enként felszámítani, annak ellenére, hogy az automataberendezés működését érintő üzemzavar elhárítása érdekében az AFE esetlegesen javításra, cserére, a működési beállításainak módosítására vagy firmware frissítésre szorul.

  • Érmeátesés
  • Az AFE egység beszerelése a statisztikai adatok tiltását eredményezi
  • A termék kiválasztása után azonnal visszaadta az automata a visszajárót korábban, majd kiadta a terméket, most azonban az AFE beszerelése után kiadja a terméket, majd eltelik további 5-10 másodperc, és csak ekkor adja ki a visszajárót

Az antenna cserét elvégezheti az üzemeltető saját hatáskörében, a csomaghoz az DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft. egy darab külső antennát fog biztosítani az AFE beszerelésekor, amelyet az automata külső házán kell elhelyezni. Amennyiben nem kielégítő jelerősség adott üzemeltetési helyen, akkor erre a problémára az Üzemeltetőnek kell megoldást keresni, pl. extra hosszú külső antenna, jelerősítő, femtocella beszerzése útján.

Minden esetben tesztelés szükséges.

Az AFE-t a helyszínen át tudja kapcsolni szerviz módba a technikus/feltöltő. Szerviz módban a vásárlások valós értékükön, de tesztvásárlásként jelennek meg az üzemeltetői felületen és a NAV-nak küldött adóügyi naplókban is, tehát minden esetben egyértelműen el lesznek különítve a valós vásárlásoktól.

A bonthatatlanságot, illetve a roncsolással járó bonthatóságot minden esetben sorszámozott, hologramos matrica felragasztásával valósítja meg az Felügyeleti Szolgáltató, beleértve az alaplapi kapcsolatot, valamint az alaplapon a nem használt egyéb protokollokhoz tartozó üres csatlakozót is.

A plombált csatlakozásokat kizárólag a Felügyeleti Szolgáltató nevében eljáró személy bonthatja fel és zárhatja le.

II/4. Szerződéssel, AFE adásvétellel kapcsolatos kérdések

A szerződés megkötése az Elfogadói nyilatkozat, valamint annak 2. sz. mellékletének nyomtatásával és kitöltésével, illetve aláírási címpéldány vagy személyigazolvány másolatának postai úton történő megküldésével kezdeményezhető.

  • Elfogadó nyilatkozat, amelyet 1 példányban szükséges nyomtatni, eredeti aláírással ellátni,
  • A gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy részéről az aláírási címpéldány vagy aláírás minta másolata, egyéni vállalkozó esetén a személy aláírását tartalmazó igazolványának másolata 1 példányban szükséges
  • Elfogadó nyilatkozat 2. számú melléklete is kell, melyet az üzemeltető számlavezető bankja kitöltött

A változást első lépésben a NAV részére szükséges jelezni, amennyiben megkapja az automatákhoz tartozó új regisztrációs számot és az új AFEKOD-ot, új elfogadó nyilatkozatot szükséges leadni, hogy az AFE-k átszemélyesítését el tudjuk végezni.

A változás tényét köteles megküldeni és legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül – a NAV-nál erre rendszeresített/kitöltött adatlap szkennelt képének csatolásával egyidejűleg – az info@datrak.hu e-mail címre küldött levélben tájékoztatni.
Az FSZKR felületen az érintett automata törzsadatokban szükséges módosítania az automata üzemeltetési helyét.

Az automaták regisztrációjánál lehetősége van az automata felvételére annak üzembehelyezése nélkül is. Kérjük a regisztrációs adatlap kitöltését követően a „Mentés automata üzembe helyezés nélkül” lehetőséget válassza.

A szerződés az Elfogadó nyilatkozat felügyeleti szolgáltató által történő átvételével lép hatályba.

Azon automaták vonatkozásában, melyek kikerülnek a szerződésből, mert Ön felhagy a működtetéssel, részleges szerződésfelmondásról beszélhetünk. Ebben az esetben a Felügyeleti Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeinek 13.4. pontja szerinti felmondási szabályokat kell figyelembe vennie. Kérjük minden esetben válassza le az automatához rendelt AFE egységet, valamint indítsa el annak szüneteltetését. Felhívjuk figyelmét, hogy a sikeres szüneteltetés előfeltétele, hogy az AFE áram alatt legyen.

Bérelt automaták esetén az Üzemeltetőnek (tehát a bérelt automaták esetén a bérlőnek) kell gondoskodni a szerződéskötésről és a beszereltetésről is.

A szerződéskötéshez nem szükséges az automata adatok rögzítése. Új automata vásárlása esetén a NAV-nak is szükséges bejelenteni, hogy regisztrációs számot kapjon a berendezés, ezzel a regisztrációs számmal tud jelentkezni nálunk telepítésre (következő pont szerint). Az automata regisztrációját AVTOMATA elnevezésű ÁNYK nyomtatvány benyújtásával, míg AFEKOD-ot az AFEKOD nyomtatvány segítségével tud igényelni.

A felügyeleti szolgáltató minden esetben az automata üzemeltetőjével köt felügyeleti szolgáltatói szerződést, azaz Önnel. Az automaták visszaadásakor ezt a szolgáltatói szerződést fel kell mondani azzal az indokkal, hogy a használati/bérleti szerződés megszűnik, mellékelni kell a bérbeadó tulajdonos felügyeleti szolgáltatási szerződés kötésére irányuló jognyilatkozatát (hogy a visszaadott automata vonatkozásában kíván-e felügyeleti szolgáltatási szerződést kötni vagy sem), és ezzel egyidejűleg az AFE egységek szüneteltetését az FSZKR-OTÜR rendszerben kezdeményezni szükséges. Felhívjuk figyelmét, hogy a sikeres szüneteltetés előfeltétele, hogy az AFE áram alatt legyen.

Igen, az AFE beszerelését követően adható el az automatával vagy anélkül. Amennyiben az érintett automataberendezést a továbbiakban harmadik személy üzemelteti, úgy az eladó Üzemeltetőnek erről szóló igazolás leadásával egyidejűleg az köteles bejelenteni a harmadik személy (vásárló) nevét és azonosító adatait is.

Az Eladó Üzemeltetőnek javasoljuk az AFE-t szüneteltetni az átszemélyesítésig, hogy plusz költséget ne vonjon maga után az átszemélyesítés folyamata alatt. (A felügyeleti szolgáltató mindaddig nem tudja az új Üzemeltető részére számlázni a havi díjat, míg a vevő Üzemeltető nem jelentkezik új elfogadó nyilatkozattal és új AFEKOD-dal). Az eladó részéről szükséges továbbá az ÁSZF 13.4 pontja alapján a felügyeleti szolgáltatást felmondani, az adásvételi szerződést (mely tartalmazza a vevő felügyeleti szolgáltatás kötésére irányuló jognyilatkozatát) a felügyeleti szolgáltató részére megküldeni és az automata regisztrációs számát megszüntetni A vevőnek regisztrálnia kell a NAV-nál az automatát, majd AFEKOD-okat igényelni hozzájuk. Szükséges továbbá a regisztrációs számokat regisztrálni az FSZKR rendszerben, és beszerelési igényt indítani annak megjelölésével, hogy mely AFE-k mely automatába kerültek. Az átszemélyesítés folyamatának sikeres lezártáig az AFE-kat elérhető állapotban, áram alatt szükséges tartani.

A nyilatkozat beérkezését követően illetékes munkatársaink ellenőrzik az adatokat és rögzítik a kérelmet a nyilvántartásba. Az igénybejelentéstől számított 30 napon belül kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy időpontot egyeztessenek. Kérjük szíves türelmét, kollégáink hamarosan jelentkeznek.

A kártérítés szabályait a Felügyeleti Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeinek 10.4. pontjának 1) bekezdése tartalmazza, a felügyeleti szolgáltató a felügyeleti szolgáltatás nyújtásából eredő kártérítési felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók azzal, hogy a felügyeleti szolgáltató kizárólag az Üzemeltető vagyonában okozott igazolt kárt köteles megtéríteni az elmaradt vagyoni előny kivételével.

  • Telefonszám: 06-30-019-4570
  • Üzenetküldés: info@datrak.hu
  • Telefonos, internetes ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 8-16 óra között
  • Postacím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Az automataberendezés és az AFE selejtezést a 31/2016 NGM rendelet szabályozza. Amennyiben az üzemeltető az automatát jogszabálynak megfelelően selejtezte, és erről a felügyeleti szolgáltatót tájékoztatta, felügyeleti szolgáltatói szerződése részben felmondásra kerül. Az AFE-t a NAV nyilvántartja, így a Felügyeleti Szolgáltatónak adatszolgáltatási kötelezettsége van.

Ha külföldre adja el automatáit, akkor vagy leselejtezi, vagy eladja az AFE-ket. Felhívjuk figyelmét, hogy az AFE-k külföldi üzemeltetésére jelenleg nincs lehetőség.

II/5. Éves felülvizsgálat

Az AFE felülvizsgálatát a visszakapcsolást megelőzően az Üzemeltetőnek kötelessége elvégeztetni a felügyeleti szolgáltatóval, amennyiben a visszakapcsolás időpontjában az utolsó felülvizsgálat vagy üzembe helyezés óta a 13 hónap már letelne.

– Egyedi éves felülvizsgálat- itt az üzemeltető az előző felülvizsgálat, vagy a megszemélyesítés időpontjától számított 13. hónapon belül szükséges elvégeztetnie a felülvizsgálatot.
Az üzemeltető FSZKR rendszerben figyelheti az utolsó felülvizsgálattól számított a határidőt, majd az FSZKR rendszeren keresztül jelezheti igényét. Az igény bejelentését követően területi képviselőnk felkeresi Önt az időpontegyeztetés miatt. Díja: 20.000 forint + ÁFA

– Kulcsos felülvizsgálat- Ebben az esetben FSZKR-ben jelentheti be kulcsos felülvizsgálati igényét. Kulcsos felülvizsgálati igény benyújtását követően területi képviselőnknek szükséges az automata kulcsait átadni, így kollegánk saját ütemezése szerint, időpontegyeztetés nélkül végzi el a felülvizsgálatot, a határidő lejártát megelőző 60 napon belül. díja: 15.000 + ÁFA

Az éves felülvizsgálat lejáratát követően a felügyeleti szolgáltató automatikusan beütemezi az automata felülvizsgálatát, amennyiben az Üzemeltető nem jelenik meg a megadott időpontban, a felügyeleti szolgáltató meghiúsult kiszállás vonatkozásában 12.000 Ft-os kiszállási díjat (több automata esetén mindegyik automatára vonatkozóan) fog számlázni, ezt követően pedig felmondásra kerül a szerződés.

Az éves felülvizsgálat ütemezetten történik, melynek időpontját a felügyeleti szolgáltató az Üzemeltető automata állományát figyelembe véve egyenletesen határozza meg. Amennyiben a kiküldöttől eltérő, egyedi ütemezést szeretnétek igényelni, azt az FSZKR rendszerben kezdeményezheti.

Az éves felülvizsgálat egy szigorúan tervezett menetrend szerint történik, ezért nem tudjuk garantálni más feladat elvégzését is. Az AFE kiszerelését csak akkor érdemes kérni a szolgáltatási díj fizetésének felfüggesztése érdekében, ha az AFE szüneteltetve van, ebben az esetben viszont az éves felülvizsgálat nem végezhető el.