KÖZLEMÉNY a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft. Üvegkapu szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeinek módosításáról

Tájékoztatjuk, hogy a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft. az Üvegkapu szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit 2023. július 17-ei hatálybalépéssel módosítja. A fontosabb változások az alábbiak:

  • Az első Helyszíni Felügyeleti Egység (HFE) igénylést kizárólag az Üvegkapu Központi Rendszer (ÜKR) portálon lehetséges leadni, minden további HFE igénylést kizárólag ÜK Támogatói Portálon lehetséges elindítani
  • Mobil HFE és Fizikai telepített HFE fogalmának éles elkülönítése
  • Keretszerződéskötés folyamata: szerződő fél előzetesen elektronikus úton megküldi a szükséges adatait az Üvegkapu Szolgáltató Ügyfélszolgálata részére, ami alapján a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft. elkészíti a szerződést és aláírva postai úton megküld, ebből egy aláírt példány visszaküldése szükséges
  • Új kártérítési elem: Mobil HFE töltő elvesztése, megrongálása esetén 50 000 Ft kártérítési összeg
  • Keretszerződés automatikusan megszűnik, ha egy éven belül nincs egyedi szerződéskötés
  • Tájékoztatók rész kikerül a törzsszövegből
  • A Keretszerződésben pontosításra került az előminősítés folyamata
  • Egyedi szerződésben Fizikai telepített HFE esetén nyilatkozat szükséges a tanúsítvány meglétéről beazonosítható módon

Budapest, 2023.07.06.

DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft.