“Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság állásfoglalásáról a közbeszerzési eljárás becsült értéke vonatkozásában:

A Nemzeti építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről (Üvegkapu) szóló 707/2021. (XII.15.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése kifejezetten a közbeszerzés becsült értékéhez köti a jogszabály hatályát:

„A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó valamennyi, a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is – a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik.”

A Kbt. 16. § (3) bekezdése a becsült érték meghatározása kapcsán rögzíti, hogy ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a közbeszerzés becsült értékébe minden rész értékét be kell számítani.

A Kbt. 16. § (3) bekezdésétől eltérő szabályozást az Üvegkapu rendelet nem tartalmaz, így az annak megfelelően meghatározott – teljes – becsült értékre vonatkozik a 700 000 000 forint.

A tárgyi rendelet szerinti kötelezettség tekintetében rögzített 700 000 000 forintos „értékhatár” nem részfeladatonként, részenként (részajánlattételi lehetőség) értelmezendő, hanem a közbeszerzés – teljes – becsült értéke vizsgálandó.

Közbeszerzési Hatóság”