Tájékoztató egyedi kulcsos éves felülvizsgálat szolgáltatásról

Tisztelt Ügyfelünk!

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 19.§ alapján amennyiben az automataberendezések éves felülvizsgálatára vonatkozó 13 hónap a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, abban az esetben a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül köteles elvégeztetni.
Annak érdekében, hogy Önök a jogszabályban rögzített éves felülvizsgálati kötelezettségnek határidőben eleget tudjanak tenni, a felügyeleti szolgáltató egy új, kulcsos felülvizsgálati koncepció vezetett be. Ennek hiányában az éves felülvizsgálatok jogszabályi határidőre történő elvégzését az MPF Kft. nem tudja garantálni.

Az új koncepció alapján az éves felülvizsgálathoz az automata kulcsok átadását és az automata adatok aktualizálását követően az ütemezést, kapacitásainak figyelembevételével az MPF Kft. végzi el, az Önök részéről nincs szükség előzetes időpontegyeztetésre valamint személyes megjelenésre. Az éves felülvizsgálat elvégzését követően elektronikus úton juttatja el a felügyeleti szolgáltató az ellenőrzésről szóló bizonylatot Önökhöz.
A kulcsos felülvizsgálat nyújtotta adminisztrációs teher csökkentés költséghatékony megoldást jelenthet mind az Önök részére, mind a felügyeleti szolgáltató számára.

A felülvizsgálati tevékenység megfelelő támogatásához kapcsolódóan kérjük, ellenőrizze az OTÜR és Telemetria Rendszerben található automaták adatait. Amennyiben az automatá(k)ra vonatkozó adataiban eltérést tapasztal, úgy kérjük, javítsa azokat a https://fszkr.posta.hu/#/ és a https://mpfsz.partner.posta.hu/hu/login felületen, a bal oldali menüsávban található kezelői kézikönyvek 2.2.9 és 2.2.10. fejezeteiben ismertetett módon.

Az új szolgáltatás bevezetésével egy időben módosulnak és kiegészülnek az Általános Szerződési Feltételek felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezései is:
– Kizárólag üzemeltetői igény alapján fognak történni a felülvizsgálatok, a felügyeleti szolgáltató a jövőben NEM küld automatikusan ütemezést, sem időpontjavaslatot Üzemeltetők részére
o Azon Üzemeltetők, akik késve jelzik a (kulcsos, vagy személyes jelenlétükben megtartandó) felülvizsgálatra vonatkozó igényüket, az éves felülvizsgálatot a felügyeleti szolgáltató kapacitásait figyelembe véve ütemezi be (adott esetben az üzemeltetőre irányadó éves felülvizsgálati határidőt követő időpontra)!

Azon Üzemeltetők, akik nem jelentkeznek sem kulcsos, sem a személyes jelenléttel történő felülvizsgálatra, NEM kerülnek beütemezésre a berendezések, a kötelező éves felülvizsgálat tehát az üzemeltetőnek felróható okból elmarad.

– Az egyedi kulcsos éves felülvizsgálat szabályai
• egyedi kulcsos felülvizsgálat igénylés: https://fszkr.posta.hu/#/
• FSZKR-ben (azaz OTÜR-ben) lehet jelezni az egyedi kulcsos éves felülvizsgálati igényt – automatánként lehet eltérő döntés is
• amennyiben tömegesen szeretnék jelezni kulcsos felülvizsgálati igényüket, azt a posta.hu/mpf oldalon elérhető táblázat feltöltésével és az afe@afe.posta.hu címre történő megküldésével tehetik meg
• folyamatosan szükséges aktualizálni az automaták adatait
• 10 fő területi képviselő kerül kijelölésre, akiknél az igény jelzését követően átadás-átvételi bizonylat kíséretében leadható az azonosítóval ellátott kulcs
• Felügyeleti Szolgáltató nem tájékoztatja az Üzemeltetőt az éves felülvizsgálat időpontjáról, azonban arra 13 hónapos lejárati idő előtt legkorábban a 60. napon kerülhet sor.
• Üzemeltetői időpontegyeztetésre / személyes jelenlétre nem lesz szükség.
• a jövőben az elvégzett feladatról munkalapot kizárólag e-mail-ben küldi a felügyeleti szolgáltató
• a kulcsos éves felülvizsgálat díja, eltérően a hagyományos felülvizsgálattól 15.000 Ft + ÁFA/ AFE.

– A személyes felülvizsgálat webformon az űrlap feltöltésével igényelhető. A hagyományos felülvizsgálat díja változatlanul 20.000 Ft + ÁFA/AFE

Az üzemeltető hibájából a határidőn belül meghiúsult éves felülvizsgálat vagy elmaradt éves felülvizsgálat esetén a felügyeleti szolgáltató a NAV részére továbbítja az érintett automaták és Üzemeltetők listáját.
Amennyiben az üzemeltető hibájából meghiúsult a beütemezett/igényelt felülvizsgálat abban az esetben az ÁSZF szerinti 12.000 Ft-os kiszállási díjat is számláz a felügyeleti szolgáltató az Üzemeltető részére.