TÁJÉKOZTATÓ az Építőipari Monitoring-és Adaszolgáltató Rendszerről (a továbbiakban: Üvegkapu)

A Kormány 2021. évi LXIII. törvénye rendelkezik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény (továbbiakban: Étv.) módosításáról. A módosítás értelmében, valamint a Kormány 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete „a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, továbbá az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről” tárgyú rendeletében (továbbiakban: kormányrendelet) meghatározottak alapján az építőipari kivitelezési tevékenységekhez kapcsolódó foglalkoztatás átláthatóságának elősegítése érdekében létrejött a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer.

A kormányrendeletben foglaltak alapján, 2022. január 1-jét követően, a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi 700 millió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a kapcsolódó tevékenységet is – az Üvegkapu alkalmazási körébe tartozik.

Az Üvegkapu a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer részét képező informatikai rendszer, amely

a)    a jogszerű építőipari foglalkoztatás előmozdítása,

b)    az építőipari szerződéses kapcsolatok nyomon követése,

c)    a rendszerbe kerülő adatok elemzési lehetőségének megteremtése – a személyes adatok megismerésének lehetőségét kizáró módon –

érdekében az építési munkaterületre való be- és kilépések adatait rögzíti, azokat az Étv.-ben, valamint a kormányrendeletben meghatározott szervek és nyilvántartások számára hozzáférhetővé teszi.

A rendszer célja:

  • az építőipari ágazat működésének javítása, az átláthatóság növelése, a jogkövetés ösztönzése;
  • az alvállalkozói lánc átláthatóságának biztosítása;
  • az építési munkaterületen tartózkodó foglalkoztatottak és vendégek adatainak, be- és kilépéseinek valós idejű nyilvántartása.

A foglalkoztatottak és a vendégek az építési munkaterületre történő be- és kilépése kizárólag beléptető rendszer használatával történhet.

Az érintett szereplők:

  • Minden a kormányrendeletben meghatározott becsült értékű 2022 január 1-je után indított közbeszerzési eljárás során megvalósuló építési beruházással kapcsolatos szerződéses tevékenységet végző építőipari, vagy ahhoz kapcsolódó (nem EÉN köteles alvállalkozók) tevékenységet végző vállalkozások;
  • A Nemzeti Adó és Vámhivatal;
  • A Lechner Nonprofit Tudásközpont Kft., mint az Üvegkapu kormányrendeletben kijelölt tárhelyszolgáltatója és az Elektronikus Építési Napló üzemeltetője;
  • A Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, mint ellenőrző szerv;
  • Az Építésfelügyeleti hatóság, mint ellenőrző szer;
  • A DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft., mint az Üvegkapu kormányrendeletben kijelölt üzemeltetője.
  •  

További információkat az Üvegkapuról, az ÁSZF-ről, a jogszabályi háttérről, és az adatvédelemről a DATRAK Kft. honlapján található Üvegkapu fülre kattintva érhetnek el.